Офис Degiro

Доставка и монтаж на мокет на плочи офис Дегиро - Милениум център
Доставихме и монтирахме 1000 кв.м мокет на плочи в Милениум център за офисите на Дегиро. Продуктът е с най-висок клас на износване 33 клас, което гарантира между 7 – 10 години безпроблемна експлоатация. Освен с монтажът на новата настилка, нашият екип беше ангажирам и със демонтажът и депонирането на старите плочи, което е сериозно предизвикателство пред всеки инвеститор, който прави подмяна на голямо количество настилка. Трябваше да подменим и мокетените вложки на старият перваз, като нашият екип извърши това внимателно и методично и по този начин успяхме да съхраним старите ПВЦ вложки и по този начин спестихме голяма сума пари на нашият клиент.