Офис Bulmarket

Доставка и монтаж на мокет плочи в офис Булмаркет
Доставихме и монтирахме 500 кв.м мокет на плочи във административната сграда на Булмаркет в Русе. Дизайнът се състои от 7 различни цвята от две колекции мокет на плочи . Както се вижда на снимките, изпълнението е изключително интересно и сложно , като голяма част от плочите се разрязват допълнително наполовина за да се постигне по-добър ефект на преливане между цветовете , както клиента желаеше. Допълнително сме напаснали первазите , така че на всяка плоча да отговаря и съответният цвят перваз за да се получи плавно преливане. Този обект е пореден пример за професионализма на нашият екип и стремежът ни да изпълним всяка идея и желание на нашите клиенти, независимо от сложността на дизайна и броя използвани цветове.