Тон Бонбон – Рива Център

Хотел Банско
Доставка и монтаж на мокет на плочи за обновяването на детски център Тон Бонбон в Рива център. Екипът ни извърши успешно сложното дизайнерско задание, което включваше ръчната изработка и рязане на мокетени плочи във формата на хексагон и напасването им спрямо дизайна на клиента.